Vi har en særlig indsigt i miljø- og produktlovgivningen, herunder kemikalielovgivningen.
Det er en regulering mange virksomheder finder svær at overskue og dermed finde ud af, hvad der skal gøres.
Det kan vi hjælpe virksomheder med at få et overblik over: 
  • hvad man er omfattet af
  • hvad man har af opgaver
  • hvordan de kan løses
  • hvilke løft løsningen af opgaverne kan få for virksomhedens CSR arbejde
  • hvordan myndighedskrav skal håndteres
Ring eller send en mail, hvis du ønsker en dedikeret gennemgang af din virksomhed og en efterfølgende skriftlig gennemgang af, hvad I er omfattet af, hvordan I løser opgaverne, og hvordan det kan bruges i jeres arbejde med Cirkulær Økonomi, CSR og bæredygtig produktion og produkter. 
Hvad er produktregulering?
Efter mange år, hvor det var selve produktionen, der blev reguleret, er turen kommet til produkterne, såvel dem I selv producerer, som dem I importerer fra andre egne af jordkloden.
 
Det centrale i reguleringen er forsøget på at begrænse indholdet af særlig problematiske kemiske stoffer og styrke sikkerheden.
 
En virksomhed kan sagtens være omfattet af flere af produktreguleringerne, men ikke nødvendigvis alt i disse reguleringer.
 
Reguleringerne er primært europæisk, men ved eksport uden for EU møder virksomheder også  andre former for produktreguleringer og skal forholde sig til endnu flere spørgsmål, der skal findes svar på. 
Hvilke produktreguleringer er gældende ?
Når den centrale ide med produktlovgivningen er at mindske brugen af problematiske kemiske stoffer, er det også meget naturligt, at den europæiske kemikalieforordning "REACH" er central og går på tværs og regulerer for kemiske stoffer, uanset om de håndteres, befinder sig i f.eks. maling eller i et møbel.
På tværs går også brugen af emballager og for disse gælder emballagedirektivet og så er der særlige regler for emballager der kommer i kontakt med fødevarer.
For en række produkter er der så derudover reguleringer. 
For elektronik gælder RoHs-direktivet og WEEE-direktivet der pålægger et producentansvar. For batterier er der en tilsvarende regulering, igen-nem batteridirektivet . Legetøj har sit eget direktiv,lige som byggevarer er reguleret igennem en forordning. Biocider er reguleret igennem biocidforordningen og pesticider igennem pesticiddirektivet.
Kosmetik har sin egen forordning, ligesom medicin  og fødevarer har deres egne særlige reguleringer.